اخبار سایت

آگهی نوبت دوم فراخوان پیمانکار

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار
» نوبت دوّم «

شرکت مهستان )سهامی خاص( در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران حقیقی و حقوقی
دارای توان فنی، مالی و تشکیلاتی لازم و سوابق اجرایی جهت تأمین، حمل مصالح و عملیات
اجرای فونداسیون ، دیوار حائل بتنی ، ساخت و نصب اسکلت فلزی و سقفهای عرشه فولادی
مربوط به یکی از پروژه های خود در تهران با زیربنای تقریبی5000 مترمربع بصورت تهاتر
با املاک تجاری، اداری، مسکونی و اراضی متعلّق به این شرکت، اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین
شرایط دعوت میشود حداکثر تا تاریخ 18 مهر 97 ، نامه اعلام آمادگی خود را به ضمیمه
مدارک و مستندات مربوطه به نشانی: تهران شهرک قدس )شهرک غرب ( بلوارخوردین – - -
چهارراه هرمزان خیابان بوستان شرکت مهستان واحد دبیرخانه ارسال نمایند . - - -
اعلام آمادگی فوق هیچگونه حقی برای شرکت کنندگان درفراخوان ایجاد نخواهد نمود.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88091051 داخلی 175 تماس حاصل نمایید.