اخبار سایت

جشن غدیر

مراسم پر فیض عیدغیر با مداحی امیر عباس ناهیدی فرزند یکی از همکاران شرکت مهستان برگزار گردید.