شرح مناقصه

آگهی نوبت دوم فراخوان پیمانکار

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار » نوبت دوّم « شرکت مهستان )سهامی خاص( در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران حقیقی و حقوقی دارای توان فنی، مالی و تشکیلاتی لازم و سوابق اجرایی جهت تأمین، حمل مصالح و عملیات اجرای فونداسیون ، دیوار حائل بتنی ، ساخت و نصب اسکلت فلزی و سقفهای عرشه فولادی مربوط به یکی از پروژه های خود در تهران با زیربنای تقریبی5000 مترمربع بصورت تهاتر با املاک تجاری، اداری، مسکونی و اراضی متعلّق به این شرکت، اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت میشود حداکثر تا تاریخ 18 مهر 97 ، نامه اعلام آمادگی خود را به ضمیمه مدارک و مستندات مربوطه به نشانی: تهران شهرک قدس )شهرک غرب ( بلوارخوردین – - - چهارراه هرمزان خیابان بوستان شرکت مهستان واحد دبیرخانه ارسال نمایند . - - - اعلام آمادگی فوق هیچگونه حقی برای شرکت کنندگان درفراخوان ایجاد نخواهد نمود. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88091051 داخلی 175 تماس حاصل نمایید.

تاریخ شروع : / /

تاریخ پایان : / /