شرح مزایده

آگهی مزایده عمومی املاک شرکت مهستان

شرکت مهستان (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش املاک خود به شرح جدول ذیل ، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . متقاضیان محترم می توانند از تاریخ درج آگهی لغایت 1399/08/24 در ساعات اداری جهت اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به دفتر فروش شرکت واقع در تهران ، شهرک قدرس(غرب) ، بلوار خوردین ، چهار راه هرمزان ، خیابان بوستان ، پلاک 1 ، مراجعه نمایند.

تلفن تماس : 22 الی 88577520 - 021

* شرایط تکمیلی شرکت در مزایده در اسناد مزایده موجود است و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از شرایط مزایده را دریافت و پس از مهر و امضاء کردن به همراه سایر مدارک و مستندات ارائه نمایند

* متقاضیان انباری و پارکینگ می بایست خریدار و مالک واحد در مجتمع مربوطه باشند .

* میزان سپرده شرکت در مزایده 5% قیمت کل پایه و بصورت چک تضمین شده بانکی می باشد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات بدون آن که نیاز به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد ، مختار می باشد .

 

آگهی مزایده عمومی املاک شرکت مهستان

تاریخ شروع : 1399/08/12

تاریخ پایان : 1399/08/24