پروژه ها

تابناک

کاربری :   مسکونی(برج باغ)
متراژ کل :   46000
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :   1390/07/01
تاریخ خاتمه پروژه :  

روما کیش

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   115169
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :   1389/09/01
تاریخ خاتمه پروژه :  

شهرک خانه پرند (پرندک سابق)

کاربری :   ویلایی
متراژ کل :  
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :   1396/01/01
تاریخ خاتمه پروژه :