پروژه ارم

  • کاربری : مسکونی
  • بر آورد هزینه : مسکونی
  • متراژ کل : 4500
  • تاریخ شروع پروژه : 1391/04/01
  • تاریخ خاتمه پروژه : 1391/04/01
  • توضیحات : شرکت مهستان در تاريخ 1354/12/27 به صورت شرکت سهامی خاص تأسيس و با شماره «24526» در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است. احداث پروژه های شاخص و متعدد مسکونی در شهر تهران و جزیره کیش، تجاری و اداری در شهرک قدس تهران که عموما به نشانه های شهری تبدیل گردیده، از اهم فعالیت های این شرکت است.