هتل مبین کربلا

هتل مبین کربلا

کاربری : هتل

بر آورد هزینه : 0

متراژ کل : 7570

تاریخ شروع پروژه : 13950701

تاریخ خاتمه پروژه :

توضیحات :