لیست اخبار فرهنگی

ویژگی‌هایی که جایگاه حضرت ام البنین (س) را نزد اهل بیت (ع) بالا برد

ویژگی‌هایی که جایگاه حضرت ام البنین (س) را نزد اهل بیت (ع) بالا برد

فضائل اخلاقی حضرت ام البنین (س) به مانند دریای بی کران است که مهمترین ویژگی حضرت ام البنین (س) معرفت به مقام اهل بیت علی