اخبار

جلسه تودیع و معارفه معاون مالی و اداری و اقتصادی شرکت مهستان

جلسه تودیع و معارفه معاون مالی و اداری و اقتصادی شرکت مهستان

به گزارش روابط عمومی شرکت مهستان ، جلسة تودیع و معارفه معاون مالی واداری واقتصادی شرکت مهستان در روز سه شنبه 5 آذر 1398،