شرح اخبار شرکت

گزارش تصویری بازدید شهردار محترم منطقه 1 از پروژه تابناک

گزارش تصویری بازدید آقای دکتر موسوی شهردار محترم منطقه 1 شهرداری تهران به همراه آقای دکتر جعفری مدیرعامل محترم شرکت و معاونین محترم در تاریخ 1399.10.04