شرح اخبار شرکت

انتصاب عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری شرکت

با حضور آقای مهندس شاهسواری مدیر عامل محترم هلدینگ پایا سامان پارس و آقای دکتر علیرضا جعفری مدیرعامل محترم شرکت مهستان، مراسم معارفه آقای همایونی فر معاون مالی و اداری و عضو هیئت مدیره شرکت و تجلیل از آقای ناصر مرسلی در سالن جلسات هلدینگ برگزار شد.

همچنین طی مراسمی با حضور دکتر علیرضا جعفری، دکتر صفری پور رئیس محترم هیئت مدیره شرکت، معاونین، مدیران و کارکنان مالی و اداری شرکت از زحمات گرانقدر آقای ناصر مرسلی در طول دوره خدمت قدردانی شد.

همچنین آقای همایونی فر ضمن بازدید از واحدهای مختلف شرکت با همکاران و فضای اداری شرکت آشنا شدند.