شرح اخبار شرکت

انتصاب مدیرعامل و عضو هیاٌت مدیره شرکت مهستان

مدیرعامل هلدینگ پایا سامان پارس طی حکمی، جناب آقای دکترعلیرضا جعفری را به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره شرکت مهستان منصوب کرد.

گفتنی است جناب آقای مهندس مجید شاهسواری مدیرعامل هلدینگ پایا سامان پارس در پایان از زحمات جناب آقای مهندس رحیم مدیر عامل سابق شرکت مهستان تقدیر و تشکر به عمل آورد.