شرح اخبار شرکت

مطلب مرتبط

  • مطلبی جهت نمایش یافت نگردید

آزمایشهای دوره ای سلامت کارکنان

در مورخ 27 مرداد سال 1397 شرکت مهستان طبق روال سالهای گذشته آزمایشهای دوره ای سلامت پرسنل شرکت انجام گردید، که شامل: آزمایشهای خون – تست شنوایی – بینایی – تنفسی اجرا و پرونده سلامت جدید یکساله برای همه پرسنل تشکیل شد .