شرح اخبار شرکت

مطلب مرتبط

  • مطلبی جهت نمایش یافت نگردید

همایش قانون مالیاتهای مستقیم


برگزاری همایش نگاهی به تغییرات در قانون مالیاتهای مستقیم و اظهارنامه عملکرد به میزبانی شرکت مهستان

معاونت مالی و اداری شرکت مهستان آقای محمودرضا خاکی به عنوان مسئول برگزاری و دبیر همایش هدف از برگزاری این همایش را آشنایی هر چه بیشتر معاونین و مدیران مالی و رؤسای حسابداری واحدهای تحت پوشش شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن ایران با طرح جامع مالیاتی و آخرین تغییرات در قانون مالیاتهای مستقیم با نگاهی ویژه به تنظیم اظهار نامه عملکرد عنوان کردند.
این همایش در سالن برگزاری جلسات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با حضور استاد ارجمند آقای نریمانی معاونت اسبق ارزش افزوده استان اصفهان و جناب آقای مؤمن معاون محترم مالی و امور مجامع هلدینگ و سایر مدعوین از شرکت¬های تابعه در تاریخ 1396/11/23 برگزار گردید.