شرح اخبار شرکت

مطلب مرتبط

  • مطلبی جهت نمایش یافت نگردید

جلسه تودیع و معارفه رئیس هیأت مدیره شرکت مهستان

به گزارش روابط عمومی شرکت مهستان ، جلسة تودیع و معارفه رئیس محترم هیأت مدیره شرکت مهستان در روز یکشنبه 31 فروردین ماه سال 1399،در سالن جلسات شرکت با حضور مدیرعامل ، اعضای هیأت مدیره و جمعی از مدیران شرکت برگزار شد. وطی آن از زحمات آقای مهندس محمود جهانی تقدیر و تشکر و آقای دکتر بهزاد معین به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت مهستان منصوب گردیدند.

جلسه تودیع و معارفه رئیس هیأت مدیره شرکت مهستان

جلسه تودیع و معارفه رئیس هیأت مدیره شرکت مهستان

جلسه تودیع و معارفه رئیس هیأت مدیره شرکت مهستان