شرح اخبار شرکت

تقدیر از یکی از نگهبانان زحمت کش شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مهستان، در جلسه ای با حضور مهندس رحیم مدیرعامل شرکت و معاون مالی واداری واقتصادی و مدیر اداری و منابع انسانی شرکت، از تلاش های وزحمات آقای باباوند از پرسنل بخش نگهبانی ستاد مرکزی شرکت تقدیر شد.