شرح اخبار شرکت

جلسه کنترل پروژه شرکت

جلسه کنترل پروژه شرکت مهستان با حضور مدیرعامل محترم شرکت آقای دکتر علیرضا جعفری و رئیس محترم هیئت مدیره شرکت آقای دکتر صفری پور و معاونین و مدیران شرکت در سالن جلسات برگزار گردید

آقای دکتر جعفری در این جلسه که با حضور مدیران کلیه حوزه های فنی، برنامه ریزی و مالی برگزار گردید، تاکید نمودند کلیه پرسنل بر مدیریت زمان در انجام امور محوله اهتمام ویژه ای قائل شده و تمام تلاش خود جهت عدم ایجاد انحراف زمانی در اجرای پروژه ها را به کار گیرند.