شرح اخبار شرکت

مطلب مرتبط

  • مطلبی جهت نمایش یافت نگردید

انتصاب مدیرعامل و عضو هیاٌت مدیره شرکت مهستان

مدیرعامل هلدینگ عمران و مسکن ایران طی حکمی، امیر حسین رحیم را به عنوان مدیرعامل شرکت مهستان منصوب کرد. ایرج معزی مدیرعامل هلدینگ عمران و مسکن ایران در این حکم بر استفاده از تمام ظرفیت ها، سرمایه انسانی و برنامه ریزی در راستای بهبود روند جاری و توسعه مهستان تاکید کرده است.
گفتنی است مدیر عامل عمران و مسکن ایران در پایان از زحمات دکتر هاشمی مدیر عامل سابق شرکت مهستان تقدیر و تشکر به عمل آورد.