شرح اخبار شرکت

جلسه تودیع و معارفه معاون مالی و اداری و اقتصادی شرکت مهستان

به گزارش روابط عمومی شرکت مهستان ، جلسة تودیع و معارفه معاون مالی واداری واقتصادی شرکت مهستان در روز سه شنبه 5 آذر 1398، در سالن جلسات شرکت با حضور معاون مالی واقتصادی و مجامع هلدینگ مادر تخصصی عمران و مسکن ایران (جناب آقای مومن ) ومدیر عامل وسایر اعضای محترم هیئت مدیره و مدیران شرکت برگزار شد. وطی آن از زحمات آقای محمود رضا خاکی تشکر و آقای ناصر مرسلی به عنوان عضو هیئت مدیره ومعاون مامالی و اداری و اقتصادی شرکت مهستان منصوب شد.

جلسة تودیع و معارفه معاون مالی واداری واقتصادی جلسة تودیع و معارفه معاون مالی واداری واقتصادی