تجاری - مسکونی
تجاری - اداری
مسکونی
تجاری
اداری
فرهنگی
آموزشی
فروش زمین

در حال اجرا و پیش فروش
تکمیل و آماده تحویل
فروخته شده
در حال اجرا

آگهی فروش

این شرکت در نظر دارد تعداد محدودی ازآپارتمانهای مسکونی در حال ساخت با متراژ 280تا 350مترمربع متعلق به خود را در پروژه مسکونی برج باغ تابناک واقع در تهران، ولنجک، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان شادآور، نبش خیابان هشتم با شرایط ویژه واگذار نماید.

متقاضیان خرید جهت کسب اطلاع بیشتربا مراجعه حضوری به دفتر فروش شرکت واقع در تهران ،شهرک قدس(غرب)،میدان صنعت،بلوار خوردین ،چهارراه هرمزان ،خیابان بوستان پلاک 1 ویا با شماره تلفن دفتر فروش 22-88577520 تماس حاصل نمایند.

شرکت آپارتمان سازی مهستان