فروش

فروش ویژه پروژه روما (جزیره کیش)

تعدادی واحد مسکونی باقیمانده واقع در پروژه روماکیش (جزیره کیش) با متراژهای مختلف بلوک C از طبقات همکف تا پانزدهم با دید دریا و جزیره به فروش می رسد .

جزیره کیش جاده جهان روبروی هتل شبابیز

تلفن تماس 22-88577520

فروش زمین با کاربری ویلایی (پرندک)

تعدادچند قطعه زمین باقیمانده با متراژه های مختلف به فروش می رسد

شهرک خانه تهران ( پرندک سابق)

تلفن تماس 22-88577520