ارزش ها

فرهنگ سازمانی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

 • روحیه انقلابی و جهادی
 • اعتماد سازی
 • شفافیت و سلامت اداری
 • مدیریت دانش و تجربه سازمانی
 • تعهد سازمانی
 • اخلاق مداری
 • مشارکت و تعامل گروهی
 • یکپارچگی و هم افزایی
 • خلاقیت و نوآوری
 • جوان گرایی
 • نشاط و پویایی
 • شایسته سالاری
 • نگرش راهبردی
 • نگرش تخصصی
ارزش ها