اهداف کلان

  • حضور فعال در پروژه های بلندمرتبه سازی در سطح کشور با متراژ حداقل 000 150 مترمربع در سال.
  • کاهش بهای تمام شده محصول براساس شاخص های مصوب.
  • افزایش کیفیت محصول با به کارگیری جدیدترین روش های ساخت.
  • افزایش سرعت ساخت با استفاده از مدیریت مناسب و نظام کنترل پروژه ها.
  • رعایت حقوق مصرف کنندگان و تأمین محصول مطابق خواست ایشان.
  • جلب رضایت صاحب سهم با فعالیت کاری مناسب و کسب سود قابل قبول.
اهداف کلان