درباره شرکت مهستان

شرکت مهستان در تاريخ 1354/12/27 بصورت شرکت سهامی خاص تأسيس و با شماره «24526» در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است. به موجب ماده 4 اساسنامه شرکت فعالیت اصلی شرکت عبارت است از :

الف- طراحی و اجرا و نظارت پروژه های ساختمانی از هر قبيل و انجام کليه معاملات مربوط به اموال منقول و غيرمنقول.

ب- ارائه همه نوع خدمات اعم از اخذ مجوزهای لازم برای وسائل نقليه و پروانه های ساختمانی.

ج- انعقاد قراردادهای پيمانکاری و مشاوره در جهت عمران و ساخت و ساز زمين های متعلقه به شرکت از هر قبيل.

د- احداث و يا مشارکت در احداث و اداره کارگاه های توليد مصالح. هـ- خريد زمين جهت ساخت و تکميل مجتمع های مسکونی و تجاری. در سال 1388 ، 51% از سهام خود در شرکت مهستان را به شرکت مادر تخصصی مدیریت طرح آتیه سازان و سپس در نیمه دوم سال 93 پس از ادغام هلدینگ ها به شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن ایران انتقال یافته و جزء زيرمجموعه های شرکت مزبور گردید. شرکت مهستان از شرکت های شناخته شده و صاحب نام در عرصه ساختمان سازی (خصوصاً بلندمرتبه سازی) می باشد و از اعتبار بسيار مناسبی در اين صنعت برخوردار می باشد.یکی از پروژه های شاخص شرکت مهستان ، مجتمع مسکونی مهستان شامل هشت برج مسکونی و یک مجتمع تجاری اداری ، واقع در شهرک قدس (غرب) می باشد ،که زیربنای کل این برج ها با احتساب پارکینگ ها و مستحدثات مربوطه،‌ بالغ بر 000ر222 مترمربع می باشد . مجموع زیربنای کل پروژه های مسکونی، تجاری و اداری شرکت که تا پایان سال1394 در دست اجراء بوده و یا بهره برداری شده است در حدود 514364 مترمربع برآورد می گردد که بر این اساس میانگین تولید سالانه از زمان تأسیس تاکنون 13188 مترمربع می باشد.


درباره شرکت مهستان