تعالی شرکت مهستان

برگزاری جلسات تعالی سازمانی

برگزاری جلسات تعالی سازمانی

با عنایت به حضور شرکت مهستان در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت ، جلسات کمیته تعالی به صورت برنامه ریزی شده در دست

ادامه مطلب
دریافت تقدیرنامه تعالی سازمانی

دریافت تقدیرنامه تعالی سازمانی

شرکت مهستان در سال ۱۳۹۸ در چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و‌ پیشرفت شرکت نموده و موفق به کسب تقدیرنامه تعالی تک ستاره گردی

ادامه مطلب
کسب نشان جایزه ملّی تعالی و پیشرفت درسال 1397

کسب نشان جایزه ملّی تعالی و پیشرفت درسال 1397

ر همایشی که باحضور جناب آقایان محمد سعیدی‌کیا رئیس محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مخبر دزفولی رئیس محترم ستاد اجرای

ادامه مطلب
تعالی شرکت مهستان

تعالی شرکت مهستان

تعالی سازمانی را می‌توان رشد و ارتقای سطح یك سازمان در تمامی ابعاد مختلف آن دانست، به گونه‌ای که بـا کسب رضـایتمندی کلیه

ادامه مطلب