دیگر سرفصل ها

فرهنگ سازمانی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

1- روحیه انقلابی و جهادی
2- اعتماد سازی
3- شفافیت و سلامت اداری
4- مدیریت دانش و تجربه سازمانی
5- تعهد سازمانی
6- اخلاق مداری
7- مشارکت و تعامل گروهی
8- یکپارچگی و هم افزایی
9- خلاقیت و نوآوری
10- جوان گرایی
11- نشاط و پویایی
12- شایسته سالاری
13- نگرش راهبردی
14- نگرش تخصصی