دیگر سرفصل ها

چشم انداز

پیشرو در تولید انبوه و صنعتی در بخش ساختمان های بلند مرتبه با تمرکز بر تکنولوژی های نوین جهانی و بهره برداری پویا از استعدادها و توانائی های علمی کشور