دیگر سرفصل ها

مدیر عامل

امیر حسین رحیم
سمت: مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره

محمود رضا خاکی
سمت: معاون مالی واداری واقتصادی
محمود جهانی
سمت: رئیس هیئت مدیره

مدیران

ناصر مرسلی
سمت: مدیر امور مالی
اسماعیل زرشکن زمان پور
سمت: مدیر فنی و رسیدگی
مجید غلامیان
سمت: مدیر امور اداری
سیدجلیل غلامپور
سمت: مدیر فروش
مهرزاد کریمی
سمت: مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

معاونان

رسول شاکر
سمت: معاون فنی و اجرایی