دیگر سرفصل ها

اهداف

1. حضور فعال در پروژه های بلندمرتبه سازی در سطح کشور با متراژ حداقل 000 150 مترمربع در سال.
2. کاهش بهای تمام شده محصول براساس شاخص های مصوب.
3. افزایش کیفیت محصول با به کارگیری جدیدترین روش های ساخت.
4. افزایش سرعت ساخت با استفاده از مدیریت مناسب و نظام کنترل پروژه ها.
5. رعایت حقوق مصرف کنندگان و تأمین محصول مطابق خواست ایشان.
6. جلب رضایت صاحب سهم با فعالیت کاری مناسب و کسب سود قابل قبول.