شرح خبرهای تعالی شرکت

کسب نشان جایزه ملّی تعالی و پیشرفت درسال 1397

کسب جایزه ملّی تعالی و پیشرفت توسط شرکت مهستان در سال 1397 در همایشی که باحضور جناب آقایان محمد سعیدی‌کیا رئیس محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مخبر دزفولی رئیس محترم ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، محمد جواد ایروانی رئیس محترم شورای سیاست گذاری جایزه ملی تعالی و پیشرفت و علیرضا تابش رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نیز مدیران محترم سازمانها و بنگاههای برتر اقتصادی کشور در روز یکشنبه مورخ 1397/12/12 در مجتمع فرهنگی آدینه تهران برگزار شد، شرکت مهستان موفق به دریافت جایزه ملّی تعالی و پیشرفت در سطح تعهد به تعالی گردید. خاطرنشان می سازد، این شرکت برای نخستین بار در همایش مذکور شرکت نموده است.

کسب نشان جایزه ملّی تعالی و پیشرفت درسال 1397