شرکت مهستان از شرکت های شناخته شده و صاحب نام در عرصه ساختمان سازی (خصوصاً بلندمرتبه سازی) می باشد و از اعتبار بسيار مناسبی در اين صنعت برخوردار می باشد.یکی از پروژه های شاخص شرکت مهستان ، مجتمع مسکونی مهستان شامل هشت برج مسکونی و یک مجتمع تجاری اداری ، واقع در شهرک قدس (غرب) می باشد ،که زیربنای کل این برج ها با احتساب پارکینگ ها و مستحدثات مربوطه،‌ بالغ بر 000ر222 مترمربع می باشد . مجموع زیربنای کل پروژه های مسکونی، تجاری و اداری شرکت که تا پایان سال1394 در دست اجراء بوده و یا بهره برداری شده است در حدود 514364 مترمربع برآورد می گردد که بر این اساس میانگین تولید سالانه از زمان تأسیس تاکنون13188 مترمربع می باشد.

مشاوره در زمینه ساختمان

شرکت مهستان در تاريخ 1354/12/27 به صورت شرکت سهامی خاص تأسيس و با شماره «24526» در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است. احداث پروژه های شاخص و متعدد مسکونی در شهر تهران و جزیره کیش، تجاری و اداری در شهرک قدس تهران که عموما به نشانه های شهری تبدیل گردیده، از اهم فعالیت های این شرکت است.با مشاوران ما در تماس باشید